मन्याचा टिफिन

मित्रांनो,

खरंतर काल सकाळीच तुमच्यासाठी लिहिलं होतं. त्यामुळे आता थेट तुमची परीक्षा संपल्यावरच तुम्हाला भेटणार होतो. पण काल दुपारी मंगेश तेंडुलकर यांच्या घरी गेलो होतो. मला माहित आहे. तुम्ही म्हणाल, “कोण हे मंगेश तेंडुलकर ? अक्कलरावांचे ते कोण लागतात ?”

मित्रांनो, अक्कलराव त्यांना देव मानतात. पण ख़रं तर ते फार मोठे व्यंगचित्रकार आहेत. तुम्ही म्हणाल,”व्यंगचित्रकार म्हणजे काय ?”
तुम्ही कार्टून पाहता की नाही टीव्हीवर ? टॉम अँड जेरी, शिनच्यान, डोरेमोन वैगेरे वैगेरे … … अरे वा ! ! ! ! सगळेच हो म्हणतात. हा तर त्यालाच म्हणतात व्यंगचित्र.
त्यांची अशी खुप व्यंगचित्र तुम्हाला पहायची असतील तर त्यांच्या –
या वेबसाईटला भेट दया. तुम्हाला त्यांची अशी खुप व्यंगचित्र पहायला मिळतील.

त्यांच्या एका चित्रात एक ताई शाळेत निघाली आहे . तिने जेवणाचा डबा सोबत घेतला आहे . तुम्ही शाळेत जाताना जेवणाचा डबा सोबत नेता ना, तसाच. हो, हो, …… मला माहित आहे. तुम्ही जेवणाच्या डब्याला टिफिन म्हणता ते.
तर अशी ही ताई जेवणाचा डबा सोबत घेऊन शाळेत निघाली आहे . तिच्या सोबत तिची लाडकी मन्याही शाळेत निघाली आहे. मन्यालासुद्धा टिफिन हवाच ना ? म्हणुन तिनसुध्दा टिफिन सोबत घेतला आहे. पाहिलात ना तिच्या डब्यात काय खाऊ आहे तो ?

तुम्हालासुद्धा अशी व्यंगचित्र काढायला आवडतील ना ?

तर मग करा सुरु …………

कसं ? थोड शिकवायला हवं !!!!!!

छोट्या मित्रांनो, मंगेश तेंङुलकारांना कुणीही व्यंगचित्र काढायला शिकवलं नाही. त्यांच तेच शिकले.

कसं, म्हणून काय विचारता !!!!!

जिथं इच्छा असते………… तिथे मार्गहि असतो.


आलं ना लक्षात . तर मग करा सुरुवात………….!!!!!!!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s