ज्वालामुखीच रौद्र रूप

१) लोखंडाचा लालबुंद रस वहावा तसा डोंगर माथ्यावरून वहाणारा हा ज्वालामुखीचा रस
२ ) हाच तो आभाळात शेकडो किलोमीटर लांब आणि हजारो फुट उंचीवर पसरलेला धूर
३ ) परिसरातले बर्फाचे डोंगरही ज्वालामुखीच्या उष्णतेने वितळू लागले
४ ) जमिनीपासून आभाळापर्यंत हा धूर पसरला होता. अशाच धुरातून चाललेली हि कार

५ ) जमिनीचं पोट फाडून उंच उसळी घेणारा ज्वालामुखी


मुलांनो ईश्वर आहे कि नाही जगात या विषयी अनेकांची अनेक मत आहेत. ईश्वराचं अस्तित्व नाकारणारयांचा वर्गही खूप मोठा आहे. पण ज्वालामुखी, स्तुनामी, भूकंप यासारख्या घटना पहिल्या कि ईश्वराचा अस्तित्व नाकारता येत नाही. अगदी परवा युरोपात जमिनीचा पोट फाडून बाहेर आलेला ‘ एयाजाफाजाल्लोकुल ‘ ज्वालामुखीच रौद्र रूप पाहिलं कि ईश्वराच अस्तित्व मान्य करावाच लागतं. यासाऱ्या घटनेचं खूप पृथकरण आपण करतो त्याची कारण मिमांसा शोधून काढतो, पण आपल्या हाताततेवढंच आहे. अशा घटना आपल्या काबूत ठेवायला आपल्याला कधी जमेल ?
ज्वालामुखी म्हणजे काय हे तुम्हाला माहित आहे. त्याची व्याख्या तुम्हाला तोंडपाठ असेल. पण तो कितीभयानक असतो याची जाणीव नसेल. म्हणूनच हे फोटो तुम्हाला पाठवतोय. तुम्हाला भीती वाटावी मानून नाही तर तुम्हाला ज्वालामुखीची अधिक जवळून ओळख व्हावी म्हणून.

त्याच्या भयानकपणाच्या खुणा –

१) त्याच्यातून निघालेला धूर आभाळात २४००० फुट उंच गेला होता.

२)हा धूर आभाळात तशी २० ते ८० मैल या वेगाने वहात होता.
3) त्याच्यातून निघलेल्या उष्णतेने भोवतालच्या परिसरातले बर्फाचे डोंगर वितळले
.
४) या वितळलेल्या बर्फामुळे परिसरातल्या अनेक नद्यांना पूर येऊन त्यांच्यावरचे पूल पाण्याखाली गेले.
५) विमानसेवा बंद करावी लागली.
६) या धुरामुळे त्या परिसरातल्या लोकांला काही महिने सूर्यदर्शन होणार नाही।

मग मुलांनो पाहिलात न ज्वालामुखी कसा असतो ते. ईश्वराच अस्तित्व स्विकारायचं कि नाकारयाच हाज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. आपण अजून लहान आहोत त्यामुळे आपण आपलं नम्र असावं बस्स !
तुमचा
अक्कलराव

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s