प्रगतीच्या नावानं उदं उदं

परवा गावी गेलो होतो.

माझी चुलत बहिण. तिची मुलगी. त्या मुलीचं छोटा बाळ. चुलत बहिणीनं मला चहाला बोलावलेलं. मी गेलो. घरातलं छोटं बाळ लगेच माझ्याकडे झेपावलं. मीही त्याला कौतुकानं उचलून घेतलं आणि म्हणालो, ” बरं आहे बुवा, ह्याला काही ओळख पाळख लागत नाही ते.”

” आरं नाही इज्या. लईच ड्याम्बीस प्वार हे ते. कुनाच्याबी गळ्यात पडतं.” माझी बहिण.

” काय गं, नाव काय याचं ? ” मी बाळाच्या आईकडं वळत म्हणलो.

” तेजस ”

” अरे वा ! छान आहे नाव. अगं, पण पूर्वी दगड्या, धोंड्या, मारुती, गणपती, हणम्या याशिवाय नावं ऐकायला नाही मिळायची वस्तीवर. ”

”  आरं इज्या, त्या खडक्याच्या पोरींनी त्यांच्या मांजरीची नावं बी काजोल आन करिष्मा ठिवल्यात.”

” खरं का काय ? ”

” मग काय लबाड बुलतीया का काय ? आरं ह्या टि. व्ही. मुळं आता पार खेड्यापाड्यातल्या लोकांना बी पोरांची नावं काय ठिवायची ती माहिती झालया.”

मनातल्या मनात प्रगतीच्या नावानं उदं उदं करीत मी गप्पं.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s