अजूनही त्याच्या आठवणी

गेला श्रावण मला खूप आनंद देऊन गेला
कारण माझ्याही नकळत
‘ तो ‘ माझ्या आयुष्यात आला.

तो आला माझ्या आयुष्यात
तेव्हा कळलं
यालाच प्रेम म्हणतात.

मग मी वहातच गेले
प्रवाहासारखी खळाळून गात गेले

मी विचारलं त्याला, ” आपण कोण आहोत ?”
तो म्हणाला, ” आत्मा एक असलेली
वेगवेगळ्या ठिकाणी धडधडणारी दोन हृदयं.”

मग आम्ही दोन हृदयांना एक करण्यासाठी धडपडलो
वेळ पडली तेव्हा प्रवाहाच्या विरुद्धही पोहत गेलो.

मग लाभला आयुष्याला एक नवा सूर
कधी आनंदाचा पूर
कधी विरहाची हुरहूर

चिवचिवणारे पक्षी, आभाळातली नक्षी
वाटलं निसर्ग आपल्या प्रेमाला साक्षी……..
……………..
………………
तो आलेला असतो त्याच्याच पावलांनी माझ्या आयुष्यात
पण जातो मृत्युच्या हात घालून हातात
……………….
अजूनही त्याचं हृदय माझ्या बाजूला उभं असतं
‘ आयुष्य उधळून टाकणाऱ्या आठवणी, फिक्या झाल्या असतील ना ? ‘ विचारतं

अजूनही त्याच्या आठवणी
माझ्या बाजूला उभ्या रहातात
अंधारातून सहज मला
प्रकाशाकडे घेऊन जातात

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s