हे भूत उतरवायलाच हवं

हे भूत सार्यांनाच खूप छळतय. अंगारे धुपारे……..लिंबू मिरच्या…….गंडे दोरे……. अंगारे धुपारे……… मंत्र तंत्र असं काही ना काही करून हे भूत उतरवायलाच हवं. हे सारं करूनही हे भूत उतरलं नाही तर आपण आपलाच बळी द्यायला हवा. रक्ताचा सडा घालायला हवा पण हे भूत उतरवायलाच हवं.

भूत

भूत

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s