इस्ट ऑर वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट !!!!!!!!!!!!!

india

ठिकाणं आणि इतर काही विशेषणं यांच्यातील मजेशीर संबंध. एवढी विविधता फक्त भारतातच आढळते –

 १ ) मोठं राज्य
       महा – राष्ट्र
 २ ) राजाचं ठिकाण –
       राज – स्थान   
 ३ ) मिस्टर शहर
       श्री – नगर
 ४ ) चेहरा
       सुरत
 ५ ) अविवाहित मुलगी
       कन्याकुमारी
 ६ ) चैन नाही
       चेन्नई
 ७ ) संध्याकाळी ये
       आ – साम ( आपल्याकडे अनेक ठिकाणी शामच्या ऐवजी साम असा उच्चार केला जातो )
 ८ ) जा आणि ये
       गो – आ ( ‘ आ ‘ च्या ऐवजी वा वाचावे )
 ९ ) उत्तर देणारं राज्य
       उत्तर – प्रदेश
१०) नाटक कर
         कर्नाटक
११ ) रस कर
         बना – रस
१२ ) देवाचं दार
         हरी द्वार

आहे की नाही – इस्ट ऑर वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट !!!!!!!!!!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s